Tijdens het IPMA Jaarcongres op 1 november a.s. vertelt Harmen Droppers, Programmamanager bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wat het projectmatig betekent als er een Ministerie in tweeën wordt gesplitst:

Het kabinet Rutte III heeft op 26 oktober 2017 besloten om het toenmalige Ministerie van Economische Zaken op te splitsen in een Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van de ene op de andere dag ontstond een nieuwe (politieke) realiteit met grote gevolgen voor de organisatie.

Niet eerder in de recente geschiedenis werd een compleet nieuw ministerie opgericht uit de boedel van een bestaand ministerie. Hier lagen dus ook geen draaiboeken voor klaar. Mijn bijdrage (presentatie en/of paper) gaat in op het programma dat is gestart om deze transitie mogelijk te maken. Hoe zag het plan eruit? Wat is de rol van een programmamanager die op onbekend terrein tussen twee ministeries en hun belangen moet ‘laveren’? Welke stappen zijn gezet? Wat zijn/waren de risico’s? Wat hebben we ervan geleerd?

Over Harmen Droppers

Opgeleid als jurist (Europees recht) en econoom is Harmen zijn carrière begonnen als toezichthouder bij de toenmalige NMa (nu ACM). Vanuit die functie is hij daar strategisch adviseur van de Raad van Bestuur geworden. Na een rol als verandermanager in het kernteam van de fusie tot ACM heeft hij de overstap gemaakt naar het ministerie van EZ(K). Daar werkt Harmen sinds 1 december 2014 in de POOL. Dit is een klein, flexibel team van project- en programmamanagers die overal in het ministerie kunnen worden ingezet. In die functie was hij de afgelopen 9 maanden programmamanager van de (her)inrichting (splitsing) van EZK en LNV, als gevolg van het kabinetsbesluit tot splitsing van het ministerie van EZ. Noot: op 24 november jl. behaalde harmen zijn  IPMA-C praktijkcertificaat.

Nieuwsgierig?

Bekijk het hele programma HIER of download de FLYER

Volg ons ook op Twitter via #ipmajaarcongres of wordt lid van de LinkedIn groep IPMA-NL.

 

Graag tot ziens op 1 november in Bussum!