Sprekers tijdens het IPMA Jaarcongres 2016

Keynote sprekers

Fred Bons is een ervaren businessmanager, met meer dan twintig jaar ervaring in de ict, waarvan meer dan vijftien jaar in ict-project- en -programmamanagement en meer dan tien jaar in lijnmanagement. Vanuit zijn bedrijfskundige achtergrond is hij in verschillende opdrachtomgevingen actief geweest met veranderingstrajecten gericht op het inrichten en verbeteren van de bedrijfsvoering van organisaties op het raakvlak van businessprocessen en ict. Het zwaartepunt van zijn activiteiten heeft in deze jaren gelegen in de zakelijke dienstverlening, de telecom en de Rijksoverheid. Bons is een multispecialist: een brede interesse en ontwikkeling, snel in staat om zichzelf de essentie van specifieke onderwerpen eigen te maken en deze uit te dragen. Als manager profileert hij zich als vernieuwer en motivator/inspirator van mensen. ‘Succesvolle projecten zijn geen toeval’ luidt zijn motto. Van januari 2009 tot mei 2015 was Fred Bons werkzaam bij Ordina als directeur Projecten, waarbij hij integraal verantwoordelijk is voor de resultaatverplichte projecten van Ordina bij klanten. Sinds juni 2015 is Bons werkzaam als senior programmamanager bij KWD Resultaatmanagement, een gespecialiseerd bureau in senior project-, programma- en interimmanagement op het snijvlak van business en ICT. Zijn affiniteit met het vak project management komt tevens tot uitdrukking in zijn bestuursfunctie bij IPMA Nederland, de Nederlandse afdeling van de International Project Management Association, de branchevereniging voor project management.
Oscar_David_spreker_ckc_seminars Oscar David (1965) is organisatiepsycholoog, executive coach, adviseur en spreker op het gebied van leiderschap en verandering. De afgelopen 25 jaar begeleidde hij leiders en professionals in de top van een groot aantal internationale ondernemingen, ministeries en andere overheidsorganisaties en zorginstellingen. Hij heeft naam gemaakt met het vele malen herdrukte boek Het enneagram in management. In zijn nieuwe boek Macht! beschrijft Oscar David de werking en dynamiek van macht. Daarnaast is hij als kerndocent executive leadership verbonden aan TIAS school for business and society.
 paullske_spreker_ckc_seminars Paul Iske (1961) is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich hier vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie, met als specialiteit ‘Combinatoric Innovation’. Hij was tot medio 2015 verbonden als Chief Dialogues Officer bij ABN AMRO, daar legde hij verbindingen om daarmee mogelijkheden voor innovatieve en duurzame waardecreatie te creëren. Paul is oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. Paul is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde en heeft daarna bij Shell gewerkt, waar hij voornamelijk kennis binnen en buiten Shell met elkaar in verbinding bracht.
Martijn van Hulsteijn werkt sinds 2015 bij BMC als senior adviseur en als manager van de adviesgroep Sport. Hij heeft vele jaren ervaring in de advisering op het gebied van (top)sport. Zijn ervaring is opgebouwd op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, financieringsvraagstukken, evaluaties en onderzoek (waaronder rekenkameronderzoeken), verzelfstandiging/privatisering en (project)management. Verder heeft hij veel kennis van overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, de Rijksoverheid), sportorganisaties en aanverwante stakeholders.
Patrick_van_Veen_spreker_ckc_seminars Patrick van Veen (1970) rondde zijn studie biologie in 1993 af aan de faculteit Biologie van de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen werkte hij in de verzekeringsbranche in commerciële en leidinggevende functies. In 2002 heeft hij het bureau Apemanagement® opgericht en is hij weer teruggekeerd naar zijn oude vak: biologie. Zijn missie is wetenschap te vertalen naar maatschappelijke vraagstukken. Apemanagement werkt in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Door de pers wordt Van Veen gevraagd als deskundige op het gebied van gedrag en is hij regelmatig te horen als apendeskundige op de tv en radio. Naast zijn werk binnen Apemanagement doet hij onderzoek naar pestgedrag bij kinderen, als extern-promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de boeken die hij schreef staat de vergelijking tussen mens en dier centraal: ‘Help, mijn baas is een aap!’, ‘Dierbare Collega’s’, ‘Kuddegedrag in crisistijd’, ‘Pestkop apenkop’, ‘Oerinstincten van de liefde’.