Programma 2016

Betere projecten voor een betere wereld
Wie heeft de macht over het stuur?

Eigentijdse projectorganisaties vragen om herbezinning op sturing en herverdeling van de macht. Van de projectmanager vraagt dat een nieuwe kijk op macht en leiderschap. Samen met het projectteam kan hij de organisatie kantelen, verticaal in plaats van horizontaal, en zo betekenis creëren. Hoe? Dit stond centraal tijdens het IPMA Jaarcongres van 16 november jl.


08.30 – 09.15 uur

Ontvangst en registratie bezoekers

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.10 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.15 – 09.30 uur

Opening door de dagvoorzitter – Podium 1

fred_bons_spreker_202_235 Fred Bons, Voorzitter, IPMA NL


09.30 – 10.10 uur

Keynote – Podium 1
De toekomst van macht

Macht is fascinerend. Toch hebben we het er zelden over. Tegelijkertijd moeten projectmanagers goed doorzien hoe macht werkt. Maar wat betekent dit in een toekomst waarin macht niet meer vanzelfsprekend bij de top ligt en zelfsturing en zelforganisatie centraal staat? Wat vraagt het van de projectmanager om aan het stuur te blijven? Oscar David onderscheidt drie vormen van macht en leiderschap die hierbij van belang zijn.

Oscar_David_spreker_ckc_seminarsOscar David, Organisatiepsycholoog, Executive Coach, Adviseur en Spreker op het gebied van leiderschap en verandering

 

 


10.10- 10.50 uur

Keynote – Podium 1
Projectmanagement bij de Tour de France in Utrecht: stakeholders en al hun belangen

In 2013 was Martijn kwartiermaker voor de Tour de France in Utrecht. De politieke besluitvorming in de gemeenteraad van Utrecht, de financiering van het evenement en de onderhandelingen met de ASO (eigenaar van de Tour de France) waren daarbij de belangrijkste onderdelen van zijn rol. Vanaf 2014 was hij projectdirecteur van het evenement, waarbij het adagium “Van, voor en door de stad” was. Alle aspecten op het gebied van Techniek, Veiligheid & Mobiliteit, Marketing & Hospitality, het Activatieprogramma (Side Events) en Vrijwilligersbeleid en Media werden vanuit de projectorganisatie voorbereid en uitgevoerd. In deze bijdrage deelt Martijn zijn ervaringen met u.

martijn_van_hulsteijn_spreker_ckc_seminarsMartijn van Hulsteijn, Voormalig Projectdirecteur Grand Depart Tour de France 2015

10.50 – 11.30 uur

Pauze en bezoek stands op de expositie


11.30 – 12.15 uur

Streams:

1. Good Practices

Onder leiding van Moderator Ron Schipper Msc, Manager Duurzaamheid en Principal Management Consultant, Van Aetsveld
foto-ron-schipper

2. Better Practices

Onder leiding van Moderator Arjan van Bommel, Learning Consultant
arjan-van-gompel

3. Next Practices

Onder leiding van Moderator Hans Bakker, Professor Collaborative Strategies, TU Delft
hans_bakker_spreker_ckc_seminars

 

 

A1: Heeft u de macht over het stuur al verloren? Ken uw klassiekers! – Podium 8

Belangrijke projecten zorgen voor veranderingen.  Wisselende coalities, tegenslagen, meevallers, personele wisselingen en toevalligheden veranderen het speelveld rond een project net zo gemakkelijk als de seizoenen in het jaar. Met voorbeelden uit (moderne) klassieken als Hetebrij, Blanchard, Laloux en De Leeuw vertelt Edwin van Dieën hoe je de macht over het stuur kan behouden. Een verhaal vol worst cases & lessons learned bij het sturen op politiek gevoelige projecten.

edwin_van_dieeen_spreker_ckc_seminarsEdwin van Dieën, Manager, Gemeente Dordrecht

 

 

A2: De toekomst van de projectmanager: de ontwikkelingen, consequenties en kansen in een veranderend vakgebied
Podium 1

Als projectmanager werkt u in een vakgebied dat zich onstuimig ontwikkelt. Veel organisaties stappen over op agile werkwijzen zoals scrum, kanban en SAFe, waar de rol van projectmanager vaak niet meer voorkomt. Wat is de actuele stand van zaken? Wat betekent dit voor de projectmanager? Wat zijn de gevolgen? En wat voor kansen biedt het u?

rik_pennartz_spreker_ckc_seminarsRik Pennartz, Senior Project Management en Agile trainer, ISES

 

 

A3: Het management van ‘complexiteit’ – Podium 10

De huidige maatschappij schijnt zich te kenmerken door complexe problemen die we moeten managen om zo de complexiteit te kunnen temmen. Maar wat als complexiteit eigenlijk niet bestaat? Of als het managen van deze problemen alleen maar meer complexiteit creëert? In deze presentatie zal organisatieantropoloog Thijs Willems middels praktijkvoorbeelden uit zijn onderzoek bij ProRail en NS vraagtekens zetten en verder in gaan op het fenomeen ‘complexiteit’.

Thijs Willems, Promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam


12.15 – 13.15 uur

Lunchpauze en bezoek stands op de expositie


12.30 – 13.00 uur

Lunch sessie ( op voorinschrijving, inclusief lunch ) – Podium 8
Project Influence and Change Management

Microsoft Project Portfolio Management tooling evolvement and its role in your organization’s Digital Transformation process: how it can help you improve, transform and change the regular and inefficient processes; PPM as part of the bigger Transformation solution that will help a Project Manager, as a major process stakeholder, to impact and influence the project management dynamics throughout the engagement.

ian_ipma_spreker_ckc_seminarsIan White, Sales Director Western Europe, Project and Project Portfolio Management, Microsoft ( UK )


13.15 – 14.00 uur

Streams:
1. Good Practices
2. Better Practices
3. Next Practices

B1: Bouwen op basis van vertrouwen – Podium 8

Om aan de stijgende wereldwijde behoefte aan melk te kunnen voldoen, besluit Vreugdenhil Dairy Foods een nieuwe zuivelfabriek te bouwen. Een spannende tijd omdat dit in het familiebedrijf nooit eerder is gedaan. De aanpak blijkt al snel anders dan gebruikelijk. De gedeelde waarden van het familiebedrijf vormen de basis en vertrouwen is het uitgangspunt gedurende de hele bouwperiode. Projectdirecteur Eelko Hoekstra Vreugdenhil deelt zijn praktijkverhaal met een projectaanpak die gebaseerd is op waarden. Hij vertelt over de succesfactoren en wat deze aanpak Vreugdenhil heeft opgeleverd. Toeval? Nee, Frank Fondse (Finext) legt de link met Value-based Project Management.

eelko_hoekstra_spreker_ckc_seminars frank_fondse_spreker_ckc_seminars

 

 

 


Eelko Hoekstra, Operations Manager, Vreugdenhil Dairy Foods
Frank Fondse, Projectcontroller bouw nieuwe zuivelfabriek, Vreugdenhil Dairy Foods en Consultant, Finext

B2: 10 ways to be hated as a project manager – Podium 10

Let’s destroy the project team. During this presentation, you will learn the best practices to destroy a resource psychologically, blow up a team and fail a project. How to destroy the ego of the person and make sure they feel worthless, useless and that they don’t belong to this project team. Based on real experience and entertaining anecdotes, this speech will present you manipulation techniques but also efficient way of climbing the hierarchy while ensuring program failure. Anti-values are just a joke and reverse psychology doesn’t work, does it?

Bestel hier het boek ’10ways to be hated as a project manager’ met € 5,- korting

patrice_blanchard_spreker_ckc_seminarsPatrice Blanchard, Owner, Museum Box sprl

 

 

B3:Externe invloeden op samenwerking in projecten – Podium 1

Onderzoek over samenwerking in projecten richt zich vaak op de twee samenwerkende partijen.  Dit onderzoek heeft zich gericht op de wijze waarop externe professionele actoren onbedoeld de samenwerking tussen partijen beïnvloeden. In drie cases zijn de kernteams van de private projectorganisatie én de actieve publieke projectorganisatie geïnterviewd. De cross-case analyse leverde vijf mechanismen die leiden tot spanningen tussen de partijen: ambiguïteit in besluitvorming, voorkomen van belangenverstrengeling, driehoeksrelaties, onduidelijkheid in doel en onduidelijkheid in organisatorische context.

leonie_koops_spreker_ckc_seminarsLeonie Koops, Projectmanager, Witteveen+Bos  en Promovenda, Technische Universiteit Delft


14.00 – 14.10 uur

Wisselpauze 


14.10 – 14.55 uur

Streams:
1. Good Practices
2. Better Practices
3. Next Practices

C1: Agile Project Management: wie heeft de macht over het stuur? – Podium 1

Snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen is tegenwoordig een vereiste. Een top-down benadering met bijbehorende structuur en macht werkt daarbij niet meer. Een andere manier van sturen wordt gevraagd, ook binnen projecten. Agile project management geeft de moderne project manager de mogelijkheid om veranderingen in een organisatie te bewerkstelligen en een andere kijk op macht en leiderschap te brengen. Met veel praktijkvoorbeelden zal worden besproken hoe agile project management is gestart bij Tele2, wat de valkuilen en lessons learned zijn, maar ook welke resultaten het heeft gebracht.

ron_van_vliet_spreker_ckc_seminarsjeroen_van_menen_spreker_ckc_seminarsRon van Vliet, Programma Manager, Tele2
Jeroen van Menen, Agile Consultant, Prowareness

 

 

C2: Best Value: waarom gebruik van macht zorgt voor risicovolle projecten? – Podium 8

Macht is wijdverbreid een erg populair concept. Projectmanagers maken er graag gebruik van. Typerende bezigheden zijn zelf beslissingen nemen, management, aansturing, specificaties en controle. Maar werkt het wel? En hoe weten we dat? Bestaat er wel zoiets als controle over anderen? En is er wel een goed alternatief?

Deze tracklezing behandelt de gespannen relatie tussen het gebruik van macht en projectsucces, verklaart vanuit het Best Value gedachtengoed. Met praktijkvoorbeelden laten wij zien waarom ‘macht’ zorgt voor minder plezier, stress, vingerwijzen en risicovolle projecten. Wij onderbouwen waarom een tegenovergestelde aanpak (value-based) te voorkeur heeft, als je waarde hecht aan projectsucces.

cok_van_schooten_spreker_ckc_seminars marcus_van_der_ven_spreker_ckc_seminars

 

 

 

 

Cok van Schooten, Senior Project Manager IPMA-B
Marcus van der Ven,
Senior Project Manager Water Technology en Best Value Expert & Trainer, Royal HaskoningDHV

C3:De menselijke factor in projecten – Podium 10

Ondanks alle professionaliseringslagen binnen het vak projectmanagement mislukken er nog steeds veel projecten. Het zou goed zijn om de menselijke factor prominenter in de projecten te brengen. Het fundament hiervoor is vakkundigheid en gelijkwaardigheid. Vervolgens kan de kracht van de kundige professionals worden ontsloten:  door ze ruimte en vertrouwen te laten ervaren en te zorgen dat ze zich veilig voelen, door te zorgen dat de projectmedewerkers plezier hebben in het samenwerken en dat ze gedreven zijn om het maximale te kunnen presteren. In deze bijdrage wordt duidelijk hoe je door duidelijk te zijn, te inspireren en te faciliteren tegemoet kunt komen aan het verlangen naar erkenning en waardering.

joke_huizinga_spreker_ckc_seminarsJoke Huizinga, Interim- en Projectmanager, Eigenaar van Joke Huizinga Consultancy


14.55 – 15.30 uur

Pauze met bezoek aan de expositie


15.30 – 16.10 uur

Keynote – Podium 1
Briljante Mislukkingen in Projectmanagement

Projecten en programma’s spelen zich vaak af in complexe omgevingen. Daarnaast is het vak projectmanagement zelf ook voortdurend aan het evolueren. Het gevolg hiervan is dat, ondanks alle goede bedoelingen en beschikbare kennis, projecten en programma’s niet altijd het beoogde resultaat opleveren. Het is belangrijk dat men voortdurend probeert nieuwe methodes te ontwikkelen en uitdagende projecten aan te gaan, maar ook dat geleerd wordt van ervaringen, zowel binnen een project (single-loop learning) als ook van andere projecten (double-loop learning). Het Instituut voor Briljante Mislukkingen streeft naar een klimaat waarin mensen worden aangemoedigd om te experimenteren en te leren.

paullske_spreker_ckc_seminarsProf. Dr. Paul Louis Iske, Professor Open Innovation & Business Venturing, Universiteit Maastricht en Chief Failure Officer, Instituut voor Briljante Mislukkingen


16.10 – 16.50 uur

Keynote – Podium 1
Apenstreken in projectmanagement
Over samenwerken, macht en vlooien

Problemen en uitdagingen op de werkvloer worden niet alleen veroorzaakt door protocollen, regels en systemen, maar vooral ook door gedrag van mensen. Waarom zoeken we dan vaak de oplossing in het aanpassen van procedures, regels en systemen? Tijdens deze lezing neemt Patrick van Veen u mee om te ontdekken hoe ons (oer-)gedrag ons regelmatig in de weg kan zitten in projecten, maar ook voordelen oplevert. Uit recent onderzoek met onder andere chimpansees blijkt dat als we een goede samenwerking willen we aan een aantal basis voorwaarden moeten voldoen. Hoe kunnen we deze kennis vertalen naar de werkvloer? Wat is daarin de rol van vlooien bij apen en hoe belangrijk is rechtvaardigheid? En zoals managementgoeroe Stephen Covey stelde begint het effectief beïnvloeden van gedrag met het herkennen en begrijpen van gedrag.

Patrick_van_Veen_spreker_ckc_seminarsPatrick van Veen, Gedragsbioloog en Directeur, Apemanagement


16.50 – 17.00 uur

Afsluiting dagvoorzitter + borrel op de expositie