Programma IPMA Jaarcongres 2018

Op het online inschrijfformulier kunt u uw voorkeur voor het programma opgeven. De datum van aanmelding bepaalt de volgorde van inschrijving. Vol = vol.

08.30 uur

Ontvangst en registratie


09.15 uur

Opening door de dagvoorzitter
Podium 1

Fred Bons, Voorzitter, IPMA-NL

09.30 uur

Keynote
Podium 1

Egoshock – durf jezelf ontdekken, maak keuzes

In een snel veranderende wereld, hebben organisaties mensen nodig die daar mee om kunnen. En die daar individueel en collectief proactief op in kunnen spelen. Bedrijven en hun mensen hebben een shock nodig die de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers een boost geeft. En hun waarden met die van de organisatie verbindt. Dat zorgt voor de veranderkracht die je organisatie transformeert voor een toekomst die reeds volop bezig is. Dirk De Boe maakte zelf een Egoshock mee en komt vertellen hoe die hem transformeerde en welk pad hij daarvoor heeft bewandeld.

Dirk De Boe, Expert creativiteit, innovatie en transformatie, Auteur van o.a. ‘Creashock, anders denken, durven doen, met resultaat’, ‘Egoshock, durf jezelf ontdekken, maak keuzes’

10.15 uur

Keynote
Podium 1

Geen transformatie zonder veiligheid 

Het leven is anno 2018 in een digitale versnelling terecht gekomen die ook wel de vierde industriële revolutie wordt genoemd. De kranten staan dan ook dagelijks vol met innovaties die het leven nog beter en/of aangenaam maken. Een snel veranderende omgeving is dan ook de nieuwe norm en dat geldt niet alleen voor de organisatie of voor de projectmanager. Ook organisaties moeten mee in dit nieuwe tempo als gevolg van de digitale transformatie die in elk bedrijf is doorgeklonken.

Inmiddels zien we door de bomen van de scrummasters het bos niet meer, nemen we een slokje agile tijdens de dagelijkse stand-up en omarmen we diverse cloud-oplossingen en apps om maar niet achter te blijven in deze snel veranderende digitale wereld. Als organisatie moet je helaas wel mee in dit geweld om de spreekwoordelijke boot niet te missen. En dus omarmen organisaties op grote schaal diensten zoals Dropbox en WeTransfer en maken wij het onszelf zo makkelijk mogelijk met Evernote en Sharepoint. Toch?

Staat u ook wel eens stil bij de “downsize” van dit nieuwe werken in een projectmatige omgeving? En hoe is het eigenlijk gesteld met uw privacy en die van anderen? En nu informatie voor iedereen toegankelijk is, wel eens nagedacht over de beveiliging ervan? En die ene app die het projectmatig werken zo makkelijk maakt, kan die niet heel gemakkelijk worden gehackt? De digitale transitie gaat niet eenmaal niet over rozen…

Kortom: adapt or die!

Mary-Jo de Leeuw, Winner Cybersecurity Excellence Award 2018 & Ranked #10 GLOBAL cybersecurity influencers 2018

11.00 uur

Pauze en bezoek expositie


11.30 uur

Streams parallel A1 – B1 – C1 MAAK UW KEUZE

Good Practice
A1 – Dynamisch herteamen in de praktijk
Podium 9

Dynamisch herteamen is een 180 graden andere visie op vaste teams. Als continuous integration de oplossing is voor het integreren van software, en continuous delivery de oplossing voor het opleveren van software, is het dan niet meer dan logisch dat voortdurend herteamen de oplossing is voor het creëren van high performing Scrum Teams? Die vraag was interessant genoeg om ermee te experimenteren. En de resultaten waren verbluffend.

Laila Nouijeh, Scrum Master, PGGM
Laurens Bonnema, Agile Management Consultant & Professional Scrum Trainer, Xebia Nederland

Better Practice
B1 – OEPS: Onverwachte Events in de Project Structuur 
– VOLGEBOEKT
Podium 1

Voorspelbaarheid is een illusie in complexe projecten, de wendbare waterval.
Programmamanager André van Egteren introduceert de wereld van OEPS: Onverwachte Events in de Project Structuur. Hij houdt een inspirerend en geestig betoog over samenwerking als zaken niet lopen zoals op papier was voorzien. Hij neemt je mee in de wereld van de stationsverbouwingen voor de OV-Chipkaart poortjes. Een wereld vol tegenstrijdige belangen, veranderende omgevingen en onverwachte events. Een wereld waarin naast project- en contractmanagement vooral samenwerking door Positief Leiderschap nodig is voor succesvolle projecten.

Andre van Egteren, programmamanager, Nederlandse Spoorwegen

Next Practice
C1 – Denk mee over Agile met een grote A.
Podium 10

Een sterk veranderende wereld heeft wendbaarheid of agility nodig. Maar wat is dat? Een Manifesto, SCRUM, SAFe of LeSS? Wat heeft zelfsturing en dienend leiderschap daar mee te maken? Oude wijn in nieuwe zakken of toch iets anders? Deze workshop gaat over Agile met een grote A en wat dat is. Mindset gaat voor Methode!
Het Vrije Agile Denkers Netwerk, faciliteert een actieve leersessie waar je met onze werkwijze kennismaakt. Door het uitwisselen van ervaringen en gedachten over Agile werken groeien we in de Agile Mindset en tillen we Agile over zijn huidige beperkingen heen. Geen dogma en ook geen flinterdun tweeslachtig compromis. Op weg naar Agile met een hoofdletter A.

John Hermarij, kennisalchemist, mindset coach, visionair op het gebied van adaptief leiderschap

12.15 uur

Lunchpauze en bezoek informatiemarkt


Lunchsessie van 12.30 tot 13.00 uur
L1 – Eqraft: Building the Factory of the Future together
Podium 10

Eqraft ontwerpt, bouwt en onderhoudt al bijna 35 jaar wereldwijd innovatieve technieken voor verwerking en verpakking van o.a. uien en aardappelen. De afgelopen jaren is Eqraft ontzettend hard gegroeid door op het juiste moment in te springen op de steeds hogere eisen, die retailers, producenten en ondernemers in de voedselindustrie stellen. In de huidige, zeer competitieve markt is innovatie essentieel om een rol van betekenis te (blijven) spelen.
Eqraft is voorloper op het gebied van ‘Industry 4.0’. Je kunt verwerking en verpakking niet meer zien als een aaneenschakeling van losse componenten. Eqraft realiseert oplossingen, waarbij de verschillende machines in de productieketen met elkaar communiceren. Met als uiteindelijk doel: het verhogen van prestaties, efficiency en continuïteit van het verwerkingsproces.
Voor het team van Eqraft een enorme uitdaging. De projecten zijn vele malen groter, er wordt met veel partners samengewerkt en nieuwe innovatieve technieken worden toegepast, die zich nog maar net bewezen hebben. Er wordt dus veel van het team gevraagd!
Tijdens deze sessie laten wij zien hoe Project Online en Office 365 kunnen helpen om slimmer samen te werken en meer ‘in control’ te zijn. Daarnaast geven wij u de laatste ontwikkelingen op het gebied van de moderne werkplek voor teams en projecten, zoals gepresenteerd op Microsoft Ignite 2018.

Marcel Mulder, Manager Projects & Engineering, Eqraft
Ruud Peltzer, PPM expert, JSR, Microsoft Gold Partner

13.30 uur

Keynote
Podium 1

De Kracht van Consequenties

Slechts 30% van de organisatietransities slaagt en ‘gedrag’ staat altijd in de top 3 van oorzaken. Veel leidinggevende verzuchten dan ook: “Waarom doen ze nou niet wat we hadden afgesproken?”
Met behulp van Organizational Behavior Management (OBM) kijken we wat nu eigenlijk menselijk gedrag bepaalt en hoe je dat effectief kunt beïnvloeden. En ook hoe je prestaties meetbaar kunt optimaliseren door het beste uit mensen te halen. En daarmee de kans op succesvolle transities aanmerkelijk vergroot!

Joost Kerkhofs, Directeur, Neotopia en ADRIBA (VU Amsterdam)

14.15 uur

Wisselen van zaal


14.20 uur

Streams parallel A2 – B2 – C2 MAAK UW KEUZE

Good Practice
A2 – Leiderschap bij digitale transformatie- inzichten uit de praktijk 
– VOLGEBOEKT
Podium 9

Leiderschap bij digitale transformatie: van visie naar vertrouwen
De informatiesamenleving stelt nieuwe eisen aan de overheid. De overheid heeft geen directe concurrentiedruk, maar moet wel haar maatschappelijke relevantie bevestigen en in staat zijn om nieuwe digitale diensten te leveren. Deze transformatie vraagt veel van de organisatie en medewerkers. Leiders spelen een cruciale rol in het schetsen van perspectief én het mogelijk maken van de verandering. Dit onderzoek onder 18 overheidsorganisaties laat zien wat succesvolle leiders doen. Het maakt inzichtelijk waarom leiderschap bij transformatie belangrijk is en wat het inhoudt. Met die inzichten zijn zes instrumenten ontwikkeld om leiderschap bij digitale transformatie te versterken.

Dries Zielhuis, Gemeentesecretaris & algemeen directeur, Gemeente Olst-Wijhe
Arend de Jong, onderzoeker M&I Partners

Better Practice
B2 – Pionieren binnen de Rijksoverheid
Podium 10

Het kabinet Rutte III heeft op 26 oktober 2017 besloten om het toenmalige Ministerie van Economische Zaken op te splitsen in een Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van de ene op de andere dag ontstond een nieuwe (politieke) realiteit met grote gevolgen voor de organisatie.

Niet eerder in de recente geschiedenis werd een compleet nieuw ministerie opgericht uit de boedel van een bestaand ministerie. Hier lagen dus ook geen draaiboeken voor klaar. Mijn bijdrage (presentatie en/of paper) gaat in op het programma dat is gestart om deze transitie mogelijk te maken. Hoe zag het plan eruit? Wat is de rol van een programmamanager die op onbekend terrein tussen twee ministeries en hun belangen moet ‘laveren’? Welke stappen zijn gezet? Wat zijn/waren de risico’s? Wat hebben we ervan geleerd?

Harmen Droppers, Programmamanager, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Next Practice
C2 – Van projectmanagement naar meervoudige waardecreatie: het 4E-model voor waardecreatie toegepast op casus Klimaatadaptatie
Podium 1

De Climate Campus is een netwerk waar meer dan 40 partijen samenwerken aan klimaatadaptatie in de regio Zwolle. In deze sessie presenteren we onderzoeksresultaten naar de samenwerking binnen dit netwerk en de governance ervan. We kijken vanuit de projectmanagementrol van de gemeente: is deze nog wel te vervullen of moet de gemeente meer vanuit een regisserende en participerende rol opereren binnen het netwerk? We presenteren het 4E-model voor waarde-creatie dat het netwerk kan helpen om ieders rol duidelijker te krijgen alsook om gezamenlijke waarden te bepalen.

Liesbeth Rijsdijk, Director External and International Relations of the “Global Project and Change Management” BBA program, Windesheim Honours College
Maike de Bot, lecturer HRM & Researcher Social Innovations, Windesheim Honours College
Renate Postma, Senior Beleidsadviseur, Gemeente Zwolle

15.00 uur

Wisselen van zaal


15.05 uur

Streams parallel A3 – B3 – C3 – Escape Room: MAAK UW KEUZE

Good Practice
A3 – Adaptive Leadership 
– VOLGEBOEKT
Podium 1

Veel bedrijven kiezen ervoor om veranderingen vorm te geven op basis van nieuwe concepten zoals Agile. Met name in situaties waarbij de opdracht vooraf niet helder is, of waarbij door de snelle veranderingen in de markt, men in staat moet zijn snel te schakelen, is dat een terechte keuze. Het managen van deze veranderingen vraagt dan ook om een andere balans in het afwegen van de competenties die nodig zijn om deze veranderingen succesvol tot stand te brengen. Een ander soort leiderschap dus. Bijvoorbeeld de competenties Humble, Adaptiveness, Vision en Engaged krijgen een diepere betekenis en hebben een groter belang als we naar de leiderschapsrollen in een andere moderne omgeving kijken. Het IPMA Agile Leadership Certificaat is een duidelijk antwoord van IPMA op de vele kennis examens die in de markt beschikbaar zijn. Je bent geen ervaren specialist na het doorlopen van een training en het afleggen van een test. Het gaat om inzicht in je sterke en te ontwikkelen competenties. De eerder genoemde competenties spelen een belangrijke rol in het IPMA Agile Leadership examen.

Joop Schefferlie, Directeur, IPMA Certificering

Better Practice
B3 – Hoe kunnen we samen zorgen voor een Betere wereld, door betere projecten?
Podium 9

“Onderzoek toont aan dat slechts een klein deel van sociale projecten het gewenste effect bereikt. Dit ondanks alle enthousiasme van vrijwilligers en project teams. De belangrijkste oorzaak hiervan is vaak terug te voeren naar gebrek aan ervaring op het gebied van projectmanagement; gebrekkige planning, stakeholder management, voortgangsbewaking, etc.
Op internationaal niveau is een initiatief gestart dat Coaching for Development (C4D) wordt genoemd. Dit initiatief koppelt ervaren projectleiders als coach aan teams van projecten met goede doelen. Tijdens deze sessie legt Ariane Moussault, coördinator van IPMA C4D wat het initiatief inhoudt en hoe u hier eventueel uw steentje aan zou kunnen bijdragen. Misschien weet u een project dat een ervaren projectmanagement coach zou kunnen gebruiken? Misschien bent u zelf wel geïnteresseerd om uw eigen ervaring in te zetten?

Ariane Moussault, Community Manager, International Project Management Association (IPMA-NL)

Next Practice
C3 – Postersessie Onderzoeksplatform
Podium 10

Diverse onderzoekers delen hun kennis en bevindingen over het vak projectmanagment.


Better Practice
Escape Room Portfoliomanagement – VOLGEBOEKT
Verzamelen bij de registratiebalie

Lukt het jou om de breinkrakers op tijd op te lossen en te ontsnappen uit de kamer? In deze escape room leer je op een leuke en interactieve manier waar de voordelen van goed ingericht (strategisch) portfoliomanagement precies zitten en wat een implementatie hiervan inhoudt.

Otto ten Dam, Managing Partner, Intermedius
Menko Busch, Portfoliomanagement consultant, Intermedius

15.45 uur

Pauze en bezoek expositie


16.15 uur

Keynote
Podium 1

Shakeup and Speedup 

Shifting up the Innovation Funnel
Starting new teams and scaling up innovation is more important than ever. The key to success is applying different practices in different stages of the innovation lifecycle. What works for a new business does not work for a mature one, and vice versa. In this talk, we will nosedive into the major good practices for business leaders and product teams, from the moment they have an innovative idea to the day they will scale it up (or screw it up). Everything depends on the lifecycle stage of the new product or service.

Jurgen Appelo, Eigenaar Agility Scales, Auteur van o.a. Managing for happiness, uitgeroepen tot de top 50 leiderschap expert en Top 100 leiderschapspreker door Inc.com

17.00 uur

Afsluiting (dag)voorzitter
Podium 1


17.15 uur

Borrel op de expositie