Programma IPMA Jaarcongres 2017

Op het online inschrijfformulier kunt u uw voorkeur voor het programma opgeven. De datum van aanmelding bepaalt de volgorde van inschrijving. Vol = vol.

08.30 uur

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt


09.15 uur

Opening door de dagvoorzitter
Podium 2

Fred Bons, Voorzitter, IPMA-NL

09.30 uur

Keynote
Podium 2

Succesvol jezelf zijn in tijden van verandering

De veranderende wereld vereist een andere rol voor projectmanagers. Maar hoe anders en hoe doe je dat? Hoe ben je in staat om in een complexe dynamische omgeving richting te geven en aandacht te houden voor de mensen in je team. Hoe maak jij als projectmanager het verschil? Wat gebeurt er met ons brein in tijden van verandering? Hélène Oosterhuis geeft antwoord op deze en andere vragen.

Hélène Oosterhuis, Spreker, Trainer en Entertainer op het gebied van persoonlijk leiderschap en verandering

10.10 uur

Keynote
Podium 2

Van beheersen naar creëren: beheerst creëren

Hoe bouw je het dierenpark van de toekomst? Een interessante opdracht die vraagt om creativiteit en innovatieve ideeën. Het nieuwe dierenpark wil mensen op een totaal andere manier van de natuur en haar bewoners laten genieten. Een avontuur dat je dwars door de wereld van alle dieren voert, maar ook alle innovatie technieken en belangen van alle stakeholders. Met maar één doel: hoe creeer je een beleving voor de gast. Peter Ruchti vertelt wat er nodig is om met alle betrokken partijen zo een uitdagend project te realiseren, uiteraard ook met een doorkijk naar de veranderende rol van de projectmanager hierin. Zien we inderdaad de 5 trends (gezond, sociaal, energie, slim en circulair) waarop we moeten inspelen? Maar met name: hoe doen we dat dan?

Peter Ruchti, Directeur, Draaijer+Partners en Voormalig Projectdirecteur, WILDLANDS Adventure Zoo

10.50 uur

Pauze en bezoek stands informatiemarkt


11.30 uur

Streams parallel A1 – A2 – A3 MAAK UW KEUZE

Good Practice
A1 – Dromen, durven en doen: een digitale transformatie in jouw organisatie?
Podium 8

Wil je antwoord op wat een digitale transformatie is? Welke competenties nodig zijn: op het gebied van strategie en structuur en ook persoonlijke competenties van (senior) management, medewerkers en burgers spelen een grote rol. Leiderschap om digitaal te transformeren is ingewikkeld en zeer noodzakelijk. Hoe kan projectmanagement daarbij worden ingezet? Verrijkt met voorbeelden uit de praktijk (UWV) en een inkijkje hoe UWV zich voorbereidt op de toekomst van projectmanagers.

Carolien Glasbergen, Senior ICT Projectmanager, UWV

Better Practice
A2 – Agile worden zonder te merken
Podium 10

Air-France KLM is bezig met een transformatie, waarin digitaliseren een van de speerpunten is. Dit houdt verandering in van traditionele projecten naar de agile manier van werken. Het voorbeeldproject had als doel om het uitvoeren van cargo vervoer op Schiphol door gebruik van handcomputers te realiseren. De overgang naar agile gebeurde geleidelijk door introductie in de praktijk. De rol van projectmanagers als veranderaars was daarin cruciaal. Die ondergingen ook een verandering, waarbij nieuwe vaardigheden en rollen aan het licht kwamen.

Davor Raić, Projectadviseur, Simple and Useful B.V.
Emanuele Trovato, Team lead IT Development Department, Air France – KLM Cargo

Next Practice
A3 – A project manager’s journey towards agile project management
Podium 2

Gegeven de invloed van de projectmanager op projectprestaties en gegeven de huidige veranderingen in het projectmanagement landschap hebben we onderzocht hoe de rol van projectmanager verandert in een agile projectmanagement aanpak ten opzichte van een traditionele projectmanagement aanpak. Na het bestuderen van 10 cases (software ontwikkelingsprojecten) concluderen we dat veranderingen te verwachten zijn op 5 zogeheten “sensitizing concepts”:

  • De projectmanagement aanpak
  • De harde elementen van de rol van projectmanager
  • De zachte elementen van de rol van projectmanager
  • De veranderende rol van projectmanager
  • De organisatorische context.

Bovenal benadrukt dit onderzoek het belang van agile en flexibel optreden door de projectmanager, binnen de transitie naar een agile aanpak.

Marian Bosch-Rekveldt, Universitair Docent Project Management, Integraal ontwerp en Beheer van Infrastructuur, Faculteit CITG, TU Delft

12.15 uur

Lunchpauze en bezoek informatiemarkt


Lunchsessies 12.30 – 13.00 uur
L1 – Update nieuwe visie IPMA International en IPMA Agile Leadership
Podium 10

IPMA heeft een certificering ontwikkeld voor ervaren agile professionals die vanuit hun leiderschapsrol in staat zijn om in een nieuwe context succesvol vorm te geven aan veranderingen. Nieuwe technologieën hebben de arbeidsmarkt drastisch veranderd, waarbij het van cruciaal belang is om snel en doeltreffend op die veranderingen in te kunnen spelen.

Nederland is internationaal voorloper met Agile Leadership. Vanuit diverse landen is er interesse om de certificering te omarmen. IPMA International heeft een pilot geaccepteerd om Agile Leadership internationaal uit te rollen.

John Hermarij, IPMA Certificering

L2 – Are you agile or Agile?
Podium 8

Chris Pond has over close to 20 years’ experience working with organisations to help them improve how they manage their portfolios. Chris’ experience ranges from consulting to toolsets, supporting execution and delivery. Join Chris at IPMA Congress to hear the most recent announcements about Agile integration into MS Project and other breakthrough technology innovation of the solution recently announced at Ignite. Learn from Chris’s experiences of the customers’ move to more agile ways of working and what this means in terms of organizational change and how this can be done now within recent solution changes.

Chris Pond, Microsoft

13.15 uur

Streams parallel B1 – B2 – B3 MAAK UW KEUZE

Good Practice
B1 – De maakbare projectmanager
Podium 8

Als projectmanager ervaar je regelmatig stress op het behalen van resultaten door beperking van technologie en processen, en kunde van mensen. Hoe houd je controle als dirigeren en controleren niet meer voldoen en je toch wordt geacht flexibel in te spelen op incidenten? Een flinke uitdaging … ons brein houdt immers van controle. Door aandacht voor je ‘mindset’ blijf je wendbaar en houd je grip. In deze workshop onderzoek je jouw mindset en de impact daarvan op jouw projectmanagement.

Monique de Boer en Hulda Möller, Eigenaren Breinbereiders, Veerkracht bij Verandering

Better Practice
B2 – Van project naar release, Hoe word je een succesvolle Agile Leader?
Podium 2

Graag deel ik het verhaal van hoe wij bij TomTom zijn overgestapt van waterval projecten naar Agile releases. Wat betekent dit voor de processen, het gebruik van tools, de teams maar bovenal wat verandert er voor de project manager? Hoe ga je mee, wat hou je vast en wat verander je bij jezelf om productiviteit te verhogen en werknemerstevredenheid te verbeteren.

Josette Udo, Release Director Navigatie, TomTom

Next Practice
B3 – Perceptieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Podium 10

Bent u een projectleider voor een klant of besteedt u projecten uit aan opdrachtnemers? En hebt u interesse in het verbeteren van uw projectresultaat? In dit interactieve programma zullen prof. Arjan van Weele en promovendus Christian van der Krift het belang van relatiekwaliteit in complexe projecten behandelen. Specifiek zullen zij ingaan op de rol van verschillen in percepties (m.b.t. het project) van opdrachtgever en opdrachtnemer in de totstandkoming van deze relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op basis van hun onderzoek hebben zij een instrument ontwikkeld dat perceptieverschillen inzichtelijk kan maken voor projectleiders.

Christian van der Krift, Eindhoven University of Technology
Arjan van Weele, NEVI Professor Purchasing and Supply Management, Eindhoven University of Technology

14.00 uur

Wisselen van zaal


14.10 uur

Streams parallel C1 – C2 MAAK UW KEUZE

Good Practice
C1 – De inzet van interne project excellence awards binnen ASML voor de professionalisering van projectmanagement
Podium 8

ASML organiseert interne projectmanagement dagen. Het thema van de vorige editie was:  “Paving our path to project excellence”. Voor het eerst werden project excellence awards uitgereikt voor de beste projecten binnen ASML. Door expliciet stil te staan bij de verdiensten van succesvolle projecten, ontstaat een bredere kijk op het vakgebied. Door de projecten die vanuit holistisch perspectief het best beoordeeld worden in de schijnwerpers te plaatsen, worden rolmodellen gecreëerd die het professionaliseringstraject een extra impuls geven. Tijdens deze presentatie lichten Sander van Overbeek (PMO ASML) en Ariane Moussault (voormalig programmamager ASML) toe hoe deze awards bijdragen aan de  professionalisering van projectmanagement binnen ASML.

Ariane Moussault, Voormalig programmamanager Projectmanagement professionalisering, ASML
Sander van Overbeek, Manager PMO Means & Methodes, ASML

Better Practice
C2 – Gaan voor goud- eigenschappen van een adaptieve projectmanager
Podium 2

Jacques Dunselman is de IPMA-NL Project Manager van het Jaar 2017 – Goud Award, en finalist voor de IPMA World Project Manager of the Year 2017 Award. In zijn bijdrage deelt Jacques zijn innovatieve agile aanpak op programma-niveau en hoe leiderschapskeuzes een positieve bijdrage aan het teamgevoel – en tot projectresultaat – leiden.

Jacques Dunselman, Principal Projectmanager & Co-Founder, PMx

Next Practice
C3 – Onderzoek Project Management
Podium 10

Onderzoekers in Project Management presenteren hier aan andere onderzoekers hun posters over hun onderzoek. Na een korte update over vindbaarheid van hun onderzoek op Ipma.nl worden de posters onderling gepresenteerd. De ideale kans om vragen te stellen over de inhoud van het onderzoek en de mogelijke praktische toepassingen.


14.55 uur

Pauze en bezoek expositie


15.30 uur

Keynote
Podium 2

Semco in de Polder

Op een zeer interactieve wijze neem ik de mensen tijdens mijn spreekbeurt mee in wat een geweldige mogelijkheden je hebt als je alle vaste structuren uit je bedrijf haalt en de mensen weer in de kracht zet. Hierdoor gaat plezier en effectiviteit hand in hand en kunnen alle medewerkers weer mede-ondernemers worden. Hier is wel lef, vertrouwen en loslaten voor nodig. Geen spreekbeurt vol theorie en wetenschap, wel vol met anekdotes uit de praktijk hoe het anders kan.

Allard Droste, Professioneel dromer, Ondernemer en Bestseller Auteur van het boek ‘Semco in de Polder’

16.10 uur

Keynote
Podium 2

De kracht van geluk

Leo Bormans neemt u mee  op een bijzondere zoektocht naar het  maakbare van geluk en hoop als de motor van verandering. Geluk werkt, is de visie van Leo. Wat is de impact van geluk en welbevinden op het werk? Hoe zorg je er als projectmanager voor dat je team ‘geluk’ ervaart op de werkvloer? Bormans ontsluiert het geheim en de kracht van hoop en geluk: in ons eigen leven en voor onze samenleving. Ook in onzekere tijden.

Leo Bormans, Auteur en ambassadeur of Happiness & Quality of Life

16.50 uur

Afsluiting (dag)voorzitter
Podium 2


17.00 uur

Borrel op de expositie