Impressie 2016

Een korte impressie van het IPMA Congres zoals dat plaatsvond woensdag 16 november 2016 in Spant! te Bussum.